Temporary energy supplement

Due to significant price increases for energy, we are unfortunately forced to introduce a temporary energy supplement.

The supplement is valid for orders created from 30 September 2022. The temporary energy supplement is imposed on all orders and amounts to 3.0% – however a maximum of 47,- Euros per order.

The energy surcharge is calculated on the basis of the total order balance excl. taxes etc.

We will continuously monitor the situation and if there are any changes in our extraordinary costs for energy, we will assess whether the supplement should be adjusted or completely removed again.

(Energy surcharge will appear on the invoice)

Midlertidigt energitillæg

Grundet betydelige prisstigninger på energi, ser vi os desværre nødsaget til at indføre et midlertidigt energitillæg.

Tillægget er gældende for ordre oprettet fra 30. september 2022. Det midlertidige energitillæg pålægges alle ordre og udgør 3,0% – dog maksimalt kr. 350,- pr. ordre.

Energitillægget beregnes på basis af den samlede ordresaldo excl. afgifter m.m.

Vi vil løbende følge situationen og sker der ændringer i vores ekstraordinære omkostninger til energi, vil vi vurdere, om tillægget skal reguleres eller helt fjernes igen.

(Energitillæg vil fremgå på faktura)